ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

Location:

เลขที่ 10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Call & Fax:

053-894742, 053-211048 ต่อ 50
โทรสาร 053-894379